Zawód dla osób wszechstronnych.

Zawód asystenta podatkowego jest zawodem z przyszłością i wieloma perspektywami. Asystenci podatkowi są kimś w rodzaju prawej ręki doradców podatkowych. Są wykwalifikowanymi pracownikami kancelarii doradztwa podatkowego. Wspierają wspólników kancelarii, przygotowując dokumenty klienta do ich rozpatrywania przez doradcę podatkowego. I to właśnie czyni ten zawód tak interesującym. Prowadzenie księgowości finansowej, sporządzanie bilansów oraz rozliczanie płac i wynagrodzeń stanowią część wykonywanej pracy, tak samo jak sprawdzanie decyzji podatkowych oraz fachowe przygotowywanie deklaracji podatkowych. Klienci reprezentują przemysł, handel, rzemiosło i usługi, ale mogą to być także pracownicy czy emeryci – na asystenta podatkowego czekają więc zróżnicowane zadania.

Oczywiście trzeba lubić się komunikować, jeżeli chce się kształcić w zawodzie asystenta podatkowego. Ważna jest także podstawowa znajomość technik przetwarzania informacji, ponieważ kancelarie pracują na nowoczesnym sprzęcie komputerowym. Ponadto kandydaci muszą posiadać umiejętność poprawnego wyrażania się w mowie i na piśmie oraz szybkiego i precyzyjnego wychwytywania merytorycznych treści. Nie bez znaczenia dla asystenta podatkowego jest również stała gotowość do dokształcania się. Możliwości jest wiele: można nawet dojść do specjalisty podatkowego. Poza tym po 7-10 latach pracy można przystąpić do egzaminu na doradcę podatkowego.