Hizmetler.

Vergi müşavirleri, sizin maliye konularınızda başvuracağınız uzmanlardır. Müvekkillerine, vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri, vergi daireleri ve maliye mahkemeleri nezdinde haklarını kullanabilmeleri ve ayrıca özel ve yatırımcılıkla ilgili kararlarda ve yasal ve gönüllü denetlemelerde destek olurlar.

Bunu yaparken, branş sınırlarını aşarak ve bütün meslek grupları için faaliyet gösterirler. Serbest ticaret yapanlar, sanayi, ticaret ve el zanaatı alanlarından işletmeciler, serbest meslek sahipleri ve diğer hizmet alanları temsilcileri, ev sahipleri ve diğer kiralayıcılar, ayrıca sermaye yatırımcıları, işçiler ve emekliler, onların müvekkileri arasında yer alır.

Mali müşavirler, müvekkillerinin çıkarlarını vergi idaresi, mali hukuk kurumları, sosyal sigorta kurumları ve diğer resmi makamlarla bankalara karşı savunurlar.

Mali müşavirler, vergiyle ilgili her konuda tavsiyede ve bilgilendirmede bulunarak, vergi yükümlülüklerinizi yerine getirmenizde size yardımcı olurlar. Vergi hukukuna ilişkin bütün konularda bilirkişi raporları hazırlar, vergi denkleştirmesi beyanları hazırlar, maaş ve muhasebe işlerini üstlenir, maaş bordroları hazırlar ve gelir-gider hesaplarıyla yıl sonu bilançoları düzenlerler.

Vergi müşavirleri, haklarınızı elde edebilmeniz için vergi dairelerine başvurda bulunurlar, size gelen vergi ihbarnamelerini incelerler, işletmenizdeki maliye denetimlerinde size destek olurlar, vergi daireleri ve diğer resmi makamlarla görüşürler, sizi mali mahkemelerde ve Federal Sayıştay'da, ayrıca idari mahkemelerde vergi konularında temsil ederler, ayrıca vergi ceza hukuku konularıyla para cezası davalarında destek olurlar.

Gerek özel yaşamla, gerekse işletmeyle ilgili konulardaki önemli kararlara hazırlanmanız için, örneğin özel ve işletme sermaye yatırımlarında, bina ve diğer taşınmazlarınızın kiraya verilmesi konusunda, yaşlılık güvencesi, hibe ve miras gibi konularda mali müşavirler size danışmanlık hizmeti verirler. Ayrıca müvekkilerine işyeri açma, işletmenin tüzel kişiliğinin seçimi veya değiştirilmesi, muhasebe işlerinin kuruluşu ve yönetimi, işletmelerde krizlerin öngörülmesi veya bunlardan kaçınılması, işletmelerin düzlüğe çıkarılması veya devir konusunun düzenlenmesi konularında müvekkillerine destek olurlar. Bunun dışında, işletme değerlendirmeleri yaparlar ve işetmecilik değerlendirme raporları hazırlarlar; masraf, yatırım ve karlılık hesapları düzenleyerek, işletmeleri KWG, Madde 18'e [Kreditwesengesetz – Kredi İşleri Yasası] ve reyting almaya (Basel II) hazırlarlar.

Mali müşavirler, işyeri kurma incelemesi, yılsonu bilançoları öncesinde gönüllü denetimler, AktG. Madde 142 v.d. [Aktiengesetz – Hisse Senetleri Kanunu] uyarınca özel denetimler, KWG Md. 18 uyarınca işletmenin sürdürülebilirliği denetimi ve Emlakçı ve Müteahhit Yönetmeliği Madde 16 [Makler- und Bauträgerverordnung] uyarınca denetimler gibi, gönüllü ve yasal denetim görevleri üstlenirler.

Kayyum olarak veya servet, arasa ve konut yöneticisi, komisyon veya denetleme kurulu üyesi, vasi, danışman, aciz idarecisi, hakem, arabulucu, bilirkişi, raportör ve vasiyet tenfiz memuru olarak da faaliyet gösterebilirler.